Για την πλοήγηση


Εξειδικευμένες Εφαρμογές


Τερμιτοκτονία

Οι τερμίτες ανήκουν στα Ισόπτερα, είναι έντομα τα οποία τρέφονται από την κυτταρίνη που περιέχει το ξύλο και είναι πολύ διαδεδομένα στην φύση. Εμφανίζονται συνήθως την άνοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλούν τεράστιες ζημιές στα ξύλινα μέρη ενός κτιρίου. Συνήθως προσβάλουν ξύλινα κασώματα, πατώματα, σκάλες, οροφές κ.α. αλλά μπορούν να προσβάλουν ακόμα και βιβλία. Ζουν από 2–5 χρόνια, με άριστη θερμοκρασία στην οποία μπορούν να δραστηριοποιηθούν 24–35c, ενώ χρειάζονται υψηλή υγρασία. Η οικονομική ζημιά που μπορεί να προκύψει από προσβολή τερμιτών είναι τεράστια.

Οι τερμίτες χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

Η προσβολή από τερμίτες σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να γίνει εύκολα αντιληπτή. Αυτό γιατί τα  συμπτώματα της προσβολής τους δεν φαίνονται πάντα εκ πρώτης όψεως. Συνήθως, σε ένα προσβεβλημένο χώρο παρουσιάζονται φτερά, σφαιρίδια από χώμα και μεταχρωματισμός των ξύλων.

Η καταπολέμηση των τερμιτών είναι μια πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία που πολλές φορές απαιτεί τον συνδυασμό χημικών και μηχανικών μέσων. Η διαδικασία καταπολέμησης δεν είναι σταθερή, αλλά εναλλάσσεται ανάλογα κάθε φορά με τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου, το μέγεθος της προσβολής κ.α. Γενικά η τερμιτοκτονία είναι μία εργασία όπου για να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα απαιτείται να εφαρμόζεται από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς και άρτιο τεχνικό εξοπλισμό.         

Apentomoseis VITA YGEIONOMIKI
Απεντομώσεις VITA ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

Σαρακτονία

Όταν λέμε σαράκι στην πραγματικότητα αναφερόμαστε σε μια ομάδα ξυλοφάγων εντόμων που ανήκουν στα Κολεόπτερα. Πρόκειται για έντομα ιδιαίτερα διαδεδομένα στην χώρα μας όπου προκαλούν καταστροφή των ξύλων. Το σαράκι έχει τέσσερα στάδια ανάπτυξης. Το αυγό–προνύμφη–νύμφη– ενήλικο. Η προνύμφη είναι αυτή που προκαλεί την ζημιά αφού αυτή κατατρώγει τα ξύλα. Το έντομο ζει 3-4 χρόνια και δραστηριοποιείται έντονα όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία και υπάρχει σχετικά υψηλή υγρασία.

Τα συμπτώματα που παρουσιάζονται από την προσβολή του εντόμου είναι:

Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι καταπολέμησης του εντόμου από τους οποίους ο καθένας παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Οι μέθοδοι αυτοί είναι:

Η επιλογή κάθε φορά της κατάλληλης μεθόδου, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή αποτελεσματικότητα, σε συνδυασμό με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, απαιτείται να γίνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς.               

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ